BELEDİYE VE İMAR HUKUKU

  • Belediye imar planı iptali davaları,
  • İmar Kanununun 18. maddesi uygulanması iptali davaları, 
  • 1/1.000 1/5.000 1/10.000’lik vb. imar planı iptali davaları,
  • İhale davaları