BORÇLAR HUKUKU

  • Tasarrufun iptali davaları
  • Kişisel hakların zedelenmesi sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları
  • Trafik kazalarından kaynaklı destekten yoksun kalma tazminatı, maddi ve manevi tazminat davaları
  • Araç değer kaybı
  • Rücuen tazminat