FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

  • Delil tespiti davası
  • Haksız rekabet davaları
  • Hükümsüzlük
  • Maddi ve manevi tazminat davaları
  • Marka ve patent tescili ve tescile itiraz davaları
  • Marka ve patent iptal davaları
  • Telif hakkı tespit ve tazminat davaları
  • Tecavüzün önlenmesi davası