İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • Kıdem ve ihbar tazminatı
 • Ücret alacakları, fazla çalışma alacağı
 • Yıllık izin, UBGT alacakları
 • İşe iade davaları
 • İş kazasının tespiti
 • İş kazasından kaynaklanan tazminat davaları
 • Maluliyetin tespiti davaları
 • Geçici ve kalıcı iş göremezlik tazminatları
 • Meslek hastalıklarının tespiti 
 • Meslek hastalıklarından kaynaklanan tazminat davaları
 • Maaş iptali, maaş bağlanması
 • Bağkur ve sigortalılığın tespiti
 • Hizmet Tespiti davaları
 • Çakışmanın giderilmesi davaları
 • Emekliliğin tespiti ve iptali davaları
 • Esnaf kaydının tespiti
 • İş hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti