KİRA HUKUKU

  • Kira sözleşmeleri
  • Tahliye taahhütnamesi
  • Kira alacaklarının icra yoluyla takibi
  • Tahliye Davaları
  • Kira ile ilgili hususlarda ihtarnameler hazırlanması
  • Kira alacağı davaları
  • Kira alacağının tespiti davaları
  • Kira hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti