DEMİR HUKUK BÜROSU

İLKELİ DOĞRU GÜVENİLİR

2007 yılında kurulan hukuk büromuz, başta Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku,Spor Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku olmak üzere değişik hukuk dallarında hukuk hizmeti vermektedir.

Avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.

Yüklendiğimiz görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve görevlerimizi ifa ederken Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymak temel ilkelerimizdir.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, müvekkillerimizin menfaatlerini kendi başarımızın önünde tutmak suretiyle, çağın değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak ve bu ihtiyaçlara güncel, adil, doğru, yaratıcı ve etkin cevaplar verebilmek amacıyla müvekkillerimizin sorunlarına, Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Mahkeme uygulamaları ve Yargıtay ve Danıştay kararlarındaki değişiklikler ve gelişmeler güncelliğinde çözüm bulmak ve  bu çerçevede sürecin gelişimini en yüksek kalitede, sıkı ve yakından takip etmektir.

Hak, adalet ve vicdan ölçütleri çerçevesinde, temel hak ve hürriyetleri de göz önünde bulundurarak, hukukun üstünlüğü prensibinin egemen olduğu hukuk devleti anlayışına hizmet etmek ve adaletin hayatımızın her alanında gerçekleşmesini sağlamak amacıyla avukatlık mesleğini akıl, bilim ve bilgi ışığında icrası, teknolojik gelişmelerin yakından takibi ile müvekkille güven ve çözüm odaklı hizmetlerin sunulması hukuk büromuzun temel ilkelerindendir.

Belirttiğimiz bu ilkeler çerçevesinde vizyonumuz, müvekkillerimizin karşılaştığı problemlere, sahip olduğumuz tecrübe ve birikimlerle profesyonelce çözüm aramak ve uyuşmazlıkların en iyi, en hızlı ve en etkin bir şekilde ve çözüme yönelik olarak en kısa sürede bitirilmesini sağlamak ofisimizin yegâne amacıdır.

Ofisimiz, müvekkil-vekil arasındaki karşılıklı güven, insana saygı ve gizlilik prensipleri üzerine temellendirilmiş ve bu çerçevede değişen zaman koşullarına uygun olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve en üst düzeye çıkarmak amacıyla ofisimiz sürekli gelişim içerisinde olmuştur.

 

İLKELERİMİZ

Karşılıklı Güven
Gizlilik
Disiplin
Üst Düzey İletişim
Ekip Çalışması
İnovasyon
Proaktif Anlayış
Dürüstlük
Başarı
Sorumluluk
+
BÜRO PERSONELİ
+
AVUKAT
MÜVEKKİL
+
KAZANILAN DAVA

REFERANSLARIMIZ

AVUKATLARIMIZ

Her biri alanında uzman, deneyimli avukatlarımız
SEO Specialist

Mark Roberts

There is no substitute for hard work.
Administrator

Jennifer Ollie

Let the beauty of what you love be what you do.
Marketing

Marry Pops

Work gives satisfaction.