DEVELİ AVUKATLIK HUKUK BÜROSU

Kurumsal

İLKELİ DOĞRU GÜVENİLİR

2007 yılında kurulan Develi Demir Hukuk büromuz, başta Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku,Spor Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku olmak üzere değişik hukuk dallarında hukuk hizmeti vermektedir.

Kayseri’de ve Develi’de Avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olduğu bilinciyle hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması amacıyla hukuki bilgi ve tecrübelerimizi adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmekteyiz.

Yüklendiğimiz görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve görevlerimizi ifa ederken Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymak temel ilkelerimizdir.

VİZYONUMUZ

Vizyonumuz, müvekkillerimizin menfaatlerini kendi başarımızın önünde tutmak suretiyle, çağın değişen ihtiyaçları göz önüne alınarak ve bu ihtiyaçlara güncel, adil, doğru, yaratıcı ve etkin cevaplar verebilmek amacıyla müvekkillerimizin sorunlarına, Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Mahkeme uygulamaları ve Yargıtay ve Danıştay kararlarındaki değişiklikler ve gelişmeler güncelliğinde çözüm bulmak ve  bu çerçevede sürecin gelişimini en yüksek kalitede, sıkı ve yakından takip etmektir.

Hak, adalet ve vicdan ölçütleri çerçevesinde, temel hak ve hürriyetleri de göz önünde bulundurarak, hukukun üstünlüğü prensibinin egemen olduğu hukuk devleti anlayışına hizmet etmek ve adaletin hayatımızın her alanında gerçekleşmesini sağlamak amacıyla avukatlık mesleğini akıl, bilim ve bilgi ışığında icrası, teknolojik gelişmelerin yakından takibi ile müvekkille güven ve çözüm odaklı hizmetlerin sunulması hukuk büromuzun temel ilkelerindendir.

Belirttiğimiz bu ilkeler çerçevesinde vizyonumuz, müvekkillerimizin karşılaştığı problemlere, sahip olduğumuz tecrübe ve birikimlerle profesyonelce çözüm aramak ve uyuşmazlıkların en iyi, en hızlı ve en etkin bir şekilde ve çözüme yönelik olarak en kısa sürede bitirilmesini sağlamak ofisimizin yegâne amacıdır.

Ofisimiz, müvekkil-vekil arasındaki karşılıklı güven, insana saygı ve gizlilik prensipleri üzerine temellendirilmiş ve bu çerçevede değişen zaman koşullarına uygun olarak verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırmak ve en üst düzeye çıkarmak amacıyla ofisimiz sürekli gelişim içerisinde olmuştur.

 

KAYSERİ DEVELİ  AVUKAT HUKUK BÜROSU 

Kurumsal

İLKELERİMİZ

Karşılıklı Güven

Gizlilik

Disiplin

Üst Düzey İletişim

Ekip Çalışması

İnovasyon

Proaktif Anlayış

Dürüstlük

Başarı

Sorumluluk

 

Kurumsal

Etiketler: Kayseri Avukat, Develi Avukat, Kayseri Hukuk Bürosu, Develi Hukuk Bürosu, Develi Avukatları, Demir Hukuk Bürosu, Develi’de Avukat