MİRAS HUKUKU

 • Mirasın reddi
 • İzaley-i Şüyu(Ortaklığın giderilmesi davası)
 • Elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi davası
 • Vasiyetname hazırlanması ve vasiyetnamenin iptali
 • Veraset ilamı
 • Tenkis (saklı pay) davaları
 • Muris muvazaası nedeniyle iptal davaları
 • Tereke tespiti
 • Miras şirketine mümessil tayini
 • Miras hissesinin devri
 • Miras taksimi ve taksim davası
 • Miras hukuku çerçevesinde her türlü danışma faaliyeti